Essentieel principe van orthomoleculaire voeding.

Met een goed functionerend lichaamssysteem zijn we doorgaans in goede gezondheid en beschikken we over voldoende energie voor werk en andere activiteiten.

Het lichaamssysteem kan alleen goed functioneren als het kan beschikken over voldoende hoeveelheden van alle benodigde moleculen.

Orthomoleculair: bijdragend aan een goede beschikbaarheid van alle moleculen die het lichaamssysteem nodig heeft.

De orthomoleculaire geneeskunde is gebaseerd op het herstellen en stimuleren van de eigen geneeskracht van het organisme, door te zorgen voor optimale beschikbaarheid van alle moleculen die voor de herstelprocessen nodig zijn.

Veel voedingsstoffen werken als team samen en zijn alleen in combinatie maximaal effectief.

Omdat onze dagelijkse voeding vaak te weinig vitale voedingsstoffen bevat, is voedingssuppletie noodzakelijk.

Zorg dat de dagelijkse maaltijden reeds zoveel mogelijk alle noodzakelijke voedingsstoffen verschaffen, en vul deze gezonde basisvoeding met orthomoleculaire suppletie aan tot een optimaal niveau.

Lichaamseigen stoffen zijn stoffen die van nature in het lichaam aanwezig zijn en die een nuttige rol vervullen bij het functioneren en het gezond blijven van het organisme.

Een voedingsstof, ofwel nutriënt, is een lichaamseigen stof die zelf een nuttige functie in het lichaam kan vervullen, of kan dienen als bouwstof voor door het organisme te vervaardigen lichaamseigen stoffen.

In de orthomoleculaire voedingsleer spreken we over een absoluut tekort als iemand minder van een nutriënt naar binnen krijgt dan nodig is om een gebreksziekte te voorkomen.

Orthomoleculaire voeding is erop gericht de lichaamscellen te voorzien van de voor hen benodigde voedingsstoffen in optimale hoeveelheden.

We spreken over een relatief tekort indien van een micro-nutriënt minder wordt ingenomen dan nodig is om een zo goed mogelijke gezondheid te bereiken en te handhaven.

Belangrijke term: Optimale dosering: de hoeveelheid van een micro-nutriënt die dagelijks ingenomen moet worden om een relatief tekort te voorkomen.

Belangrijke term: Minimale dosering: de hoeveelheid van een micro-nutriënt die dagelijks moet worden ingenomen om een absoluut tekort te voorkomen.

Orthomoleculaire voeding bestaat uit een zorgvuldig samengesteld dagelijks menu, gericht aangevuld volgens een individueel orthomoleculair suppletieprogramma.

Mogelijke korte termijneffecten van orthomoleculaire voeding zijn:

* verbetering en handhaving van de weerstand tegen infectieziektes

* betere bescherming tegen lichaamsvreemde stoffen.

* méér energie voor werk en andere activiteiten en sneller herstel na zware inspanning.

* verbetering van lichamelijke conditie, en méér en sneller resultaat van fitnessprogramma's.

* verbetering en handhaving van de stressbestendigheid en alertheid, en minder negatieve effecten van overmatige stress.

* snellere genezing van verkoudheden en andere lichte aandoeningen.

* minder ongunstige effecten van roken, alcoholgebruik, drugsgebruik en de consumptie van onvolwaardig voedsel (uiteraard is het aan te bevelen om met zulke ongezonde gewoontes te stoppen!).

* verlichting van klachten bij acute en chronische aandoeningen.

* minder negatieve bijwerkingen van belastende medische ingrepen en lichaamsvreemde medicijnen.

Mogelijke langetermijneffecten van orthomoleculaire voeding zijn:

* minder kans op degeneratieve aandoeningen, zoals kanker, aderverkalking en diabetes.

* preventie van verdere achteruitgang en vaak ook daadwerkelijke verbetring bij verschillende chronische aandoeningen.

* Verlenging van het leven met zes tot twintig gezonde jaren(mits tijdig met de orthomoleculaire voeding wordt begonnen).

Tijdens ziekte en geneeskundige behadeling verbruikt het lichaam vaak méér micro-nutriënten dan bij gezondheid; de kwaliteit van de voeding is dan extra belangrijk.

Celdegeneratie: het geleidelijk achteruit gaan van de goede werking van de lichaamscellen, meestal als gevolg van langdurige tekorten aan vitale voedingsstoffen.

Degeneratieve aandoeningen: chronische ziekte ten gevolge van ver voortgeschreden cel-of weefseldegeneratie.

Life-extention is het door de jaren heen door orthomoleculaire voeding en leefwijze streven naar optimale gezondheid en levensduur.