Het belang van goede voeding.

Velen zijn het met me eens, te veel suikers te veel vetten en te veel zout worden aan onze voeding toegevoegd. Goede voeding doet veel meer dan het lichaam voorzien van de brandstoffen die het nodig heeft voor de productie van energie en lichaamswarmte. Goede voeding bevat ook alle moleculen die direct of indirect worden gebruikt bij de vele regulatie-, verdedigings-, herstel- en andere processen in het organisme. 

Dat ieder levend organisme voeding nodig heeft, is algemeen bekend. Over de vragen "wat is voeding?" en "waarvoor dient voeding?" bestaan echter nog veel misverstanden. De meeste mensen weten wel dat het lichaam voeding nodig heeft als een vorm van brandstof, zoals een auto benzine nodig heeft. Ook is genoegzaam bekend dat het lichaam bouwstoffen gebruikt om te kunnen groeien en zichzelf te kunnen herstellen. Maar over de vele andere functies van de voeding is vaak nog nauwelijks kennis aanwezig.

Voor uiteenlopende lichaamstaken zijn specifieke, direct of indirect uit de voeding verkregen, moleculen nodig. Tot deze taken behoren:

* bescherming van alle onderdelen van het lichaamssyteem tegen schadelijke invloeden.

* het op het juiste moment op gang brengen van uiteenlopende gebeurtenissen in het organisme.

* het zorgen dat zulke gebeurtenissen weer stoppen zodra dat nodig is.

* het regelen van allerlei lichamelijke processen.

* het opslaan van processen.

* het verzorgen van de communicatie tussen de vele onderdelen van het systeem.

Alle door het lichaamssyteem gebruikte moleculen moeten uit de voeding beschikbaar komen. Dat geldt ook voor de vaak gecompliceerde moleculen die het organisme zelf maakt, want deze eigen productie is slechts mogelijk als de onderdelen ervoor uit de voeding worden verkregen. Dat er een sterk verband bestaat tussen kwaliteit van de voeding en de gezondheid is op grond van het voorgaande gemakkelijk in te zien.