Het commercieel oogmerk voor chronische ziekten.

Heel cru gezegd, is vanuit een commercieel oogmerk een soort patiënt interessant: eentje met een chronische ziekte.  Gezonde of dode mensen kopen geen medicatie. Diabetes is commercieel gezien een geweldige ziekte, want eenmaal suikerpatiënt, gebruikt men, bij gebrek aan verbetering van het dieet (de dagelijkse voeding) en levenswijze, de rest van zijn leven insuline. De hoeveelheid suiker die wordt aangeboden in onder andere chocolade, koekjes, toetjes en frisdranken is enorm. Niet alleen is suiker slecht voor de tanden, het brengt ook verzuring van het lichaam teweeg. Om deze verzuring tegen te gaan, onttrekt het lichaam mineralen aan het lichaam ( botten, tanden en haar). Daarbij geeft de snel opneembare suiker een enorme suikerschok, die door insuline ongedaan moet worden gemaakt. De alvleesklier die de insuline aanmaakt, kan hierdoor overbelast raken en zelfs staking aangaan, wat leidt tot suikerziekte.

Cholesterol is commercieel ook bijzonder interessant, omdat, in Nederland alleen al, een op de vier mensen een te hoog cholesterol gehalte heeft en daar statinen voor slikt. Daar statinen niet de oorzaak aanpakken waarom het cholesterol gehalte hoog is (net als insuline niet de oorzaak van suikerziekte aanpakt), is men gedoemd de rest van zijn leven deze chemicaliën te blijven gebruiken, wanneer er niet naar een ander voedingspatroon en levensstijl gekeken wordt. 

Hoge bloeddruk is commercieel, soms kan behandeling van ernstige verhoogde bloeddruk een leven redden. In zulke gevallen is wat de bijwerkingen betreft minder van belang van de gebruikte geneesmiddelen. Maar die bijwerkingen doen zich ook voor bij patiënten die niet zo ernstig ziek zijn. Als we gezonde mensen gaan behandelen alleen omdat ze een verhoogd risico op hoge bloeddruk hebben, kan behandeling per saldo schadelijk zijn. (P.Götzsche)

Recentelijk is er een doorbraak gekomen om kanker tot chronische ziekte te maken, hoewel meer onderzoek gedaan moet worden om dit praktisch toepasbaar te maken. 

Wat als de farmaceutische industrie het fout heeft en U als mens gif slikt dat niet werkt, gaat u dan alsnog door met slikken van giftige pillen. bedenk u goed voordat u een farmaceutische pil inneemt, gif kan op langere termijn dodelijk werken. 

Gezien de acties en voorstellen van de CAC (Codex Alimentarius Commissie)  is het werkelijke verhaal van de Codex niet de bescherming van de consument, hoezeer dat ook wordt gepropageerd. De feiten laten het tegenovergestelde zien en vertellen het werkelijke verhaal.   In de handel moet geld verdiend worden en als men zeer giftige stoffen toelaat en voor de gezondheid essentiële stoffen beperkt, gaat er heel veel geld verdiend worden aan de resulterende chronische ziekten.

Lees eens het boek van Peter C Götzsche en uw leven wordt kompleet anders, uw leven ligt in de handen van de farma industrie. (Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad)