Kwakzalverbehandeling

Kwakzalverbehandeling is een middel waar vaak naar gegrepen wordt.

Antibiotica:

Antibiotica is een middel waar vaak naar gegrepen wordt bij bacteriële infecties en ziekten. Bij virale aandoeningen hebben ze echter geen nut. Integendeel, dan doden ze enkel de goedaardige darmflora, terwijl een goede darmflora antistoffen aanmaakt die het immuunsysteem ondersteunen. Vooraleer antibiotica wordt ingezet zou men eerst moeten vaststellen of de ziekte bacteriële dan wel virale oorsprong heeft.

Een ten onrechte gegeven antibioticum is geen kleine vergissing, want door het geven ervan kunnen schimmels in de darmen gaan woekeren. Na het geven van antibiotica is Candidiasis een voorkomend probleem.

Cholesterol:

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat cholesterol slecht is of zelfs hart- en vaatziekten veroorzaakt. Sterker nog, het lichaam heeft cholesterol nodig en zou sterven zonder. Een arts schrijft standaard vanaf 60 jarige leeftijd statinen voor. Omdat zijn opleiding hem dit geleerd heeft, met andere woorden dan, dat hij niet beter weet en hoopt dat dit het beste is voor zijn patiënt. Nogmaals, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat cholesterol verantwoordelijk is voor hart- en vaatziekten, noch dat statinen hart- en vaatziekten ook maar enigszins positief beinvloeden.  Statinen stapelen zich op in het lichaam, en veroorzaken bijwerkingen, zoals vocht in de benen, onrustige benen, dikke enkels, huiduitslag, blozen, spierpijn en gewrichtspijn, schade aan de lever, spijsverteringsproblemen, schade aan de spieren. De kans op levensbedreigende ziekten toenemen om cognitieve schade op te lopen zoals geheugenverlies, vergeetachtigheid en verwarring is groot. Daarbij kunnen mensen die met verhoogd risico hebben op de ontwikkeling van een verhoogd bloedsuikerspiegel en de ontwikkeling van type 2 diabetes. In Nederland gebruiken 1,8 miljoen mensen statinen met de gevolgen van dien.

Wist u dat dieren gebruikt worden om insuline te onttrekken uit de alvleesklier voor de mens.

"In de farmacie gaat het om het vinden van een stof die tegen de ziekteverwekker ingaat."

"Tegenover de homeopathie die juist de stof toedient die de ziekte veroorzaakt." die te kort is.


Typerend is dat men ongewenste bijwerkingen van een stof zonder meer betitelt als "bijwerkingen", terwijl het gewoon werkingen van de stof zijn.

Huisartsen lobbyen niet voor de patiënt maar lobbyen voor de farmaceutische industrie.

Een huisarts heeft medicijnen gestudeerd, en geen geneeskunde.

 https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-dokter-als-dealer-in-nederland-is-allang-sprake-van-een-stille-opioide-epidemie-~b7012083/

(Plak deze links in uw browser.)

16-2-2019 De volkskrant over antidepressiva.

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/zou-deze-moeder-haar-kinderen-ook-gedood-hebben-zonder-antidepressivum-seroxat-~bd3a4864/