Zoetstoffen (zoetjes) toxisch voor darmbacteriën.

Een in vitro (onder glas) studie liet zien dat kunstmatige zoetstoffen (zoetjes) schadelijk zijn voor darmbacteriën.
De onderzoekersstellen dat zoetstoffen reeds een verband zijn gebracht met een verhoogde kans op kanker, diabetes, gewichtstoename en metabole stoornissen. Desondanks worden zoetstoffen door de autoriteiten nog steeds als onschadelijk gezien. In deze studie werd het effect van zes verschillende zoetstoffen (aspartaam, sucralose, saccharine, neotaam, advantaam en acesulfaam-K) en tien sportdranken met kustmatige zoetstoffen getest op darmbacteriën. Hiertoe werdengenetisch gemanipuleerde bacteriën gebruikt die oplichten wanneer ze in aanraking komen met een gifstof. Dit verschijnsel wordt ook wel bioluminiscentie genoemd en werd aangebracht op drie bacteriesoorten. Bacteriën die werden blootgesteld aan zoetstoffen reageerden hierop met een lichtschijnsel. Dit was al het geval bij een concentratie vanaf 1mg/ml. Hoewel niet iedere bacterie reageerde op dezelfde zoetstof, bleken alle zoetstoffen en sportdranken toxisch voor minimaal een van de drie bacteriesoorten. De resultaten tonen dat zoetstoffen schadelijk zijn voor darmbacteriën. Het bacteriemodel is volgens de wetenschappers ook bruikbaar om het vervuilend effect van zoetstoffen op de omgeving aan te tonen. Zoetstoffen worden niet verwijderd door waterzuiveringsinstallaties en zijn reeds aangetroffen in oppervlakte- en drinkwater.
Bron:Ortho magazine februari 2019